Algemene voorwaarden cursussen 2018-03-05T16:24:59+02:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

TRAININGEN & CURSUSSEN

INSCHRIJVING
• Na inschrijving via het inschrijfformulier op de website van 2Moons staat u officieel ingeschreven voor een cursus of training.
• Met het volledig invullen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?
• Een cursus of training van een of meer bevlogen docent(en).
• Koffie, thee en versnaperingen.
• Het programma van de cursus of training waarvoor u zich heeft ingeschreven staat op de website www.2moons.nl.

BEVESTIGING EN FACTUUR
• Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u per email een bevestiging van uw inschrijving en een uitnodiging met praktische details van de cursus of de training.
• U ontvangt na uw inschrijving in de bijlage van de bevestiging een factuur.
• U wordt verzocht bij betaling het factuurnummer te vermelden.

BEDENKTERMIJN?
• Er geldt bij inschrijving een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.
• U kunt de inschrijving binnen 14 dagen herroepen zonder verdere administratie- of annuleringskosten. De bedenktermijn vangt aan op de dag van inschrijving.
• Annulering binnen de wettelijke termijn kan uitsluitend per aangetekende brief naar 2Moons en/of per mail naar administratie@2Moons.nl.

BETALINGSCONDITIES?
• 2Moons vraagt u onderstaande betalingscondities in acht te nemen.
• Bij betaling dient u rekening te houden met de betalingstermijn die op de factuur vermeld staat. 2Moons hanteert een betalingstermijn van twee weken.
• Indien uw betaling uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus niet op de rekening van 2Moons is ontvangen behoudt 2Moons het recht de gereserveerde plaats door te geven aan een andere cursist. De betalingsverplichting van het hele cursusbedrag inclusief eventuele extra administratiekosten vervalt hiermee echter niet.
• Indien u niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting, brengt 2Moons vanaf de tweede herinnering €25,- administratiekosten in rekening.

BTW TARIEF?
• De prijs van cursussen en trainingen is inclusief BTW.

ANNULERINGSVERZEKERING
• Onder annulering wordt verstaan: het voor de cursus afmelden om welke reden dan ook.
• Het is mogelijk om op het inschrijfformulier tegen 15% van het cursusbedrag een annuleringsverzekering bij 2Moons af te sluiten.
• Nadat u een annuleringsverzekering heeft afgesloten kunt u bij aantoonbare calamiteiten, zoals ziekte van u en/of uw paard, tot op het laatste moment zonder kosten de cursus annuleren of verzetten naar een volgende cursusdatum.

ANNULERING?
• In geval van annulering gelden onderstaande voorwaarden.
• Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht.
• Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt de volledige cursusprijs in rekening gebracht.
• Er bestaat de mogelijkheid een andere deelnemer in uw plaats te laten deelnemen zodat u niet hoeft te annuleren. 2Moons brengt hiervoor geen extra administratiekosten in rekening.
• U kunt desgewenst een paard van het cursuscentrum huren indien uw paard niet kan deelnemen aan de cursus.

AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE, ZIEKTEKOSTEN EN REIS EN VERBLIJF?
• Elke cursist blijft ten alle tijden aansprakelijk voor zichzelf en draagt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade opgelopen tijdens verblijf en trainingen van 2Moons.
• De cursist dan wel de eigenaar van het paard is ten alle tijden verantwoordelijk voor schade toegebracht door dit paard aan derden en schade toegebracht aan de accommodatie. De eigenaar van een deelnemend paard dient een W.A. verzekering voor het paard te hebben afgesloten. Let op: een paard dient bij sommige verzekeringsmaatschappijen apart opgegeven te worden. Paarden vallen soms niet onder de noemer “huisdieren” en moeten dan apart geregistreerd worden.
• 2Moons beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. U bent echter zelf verantwoordelijk voor alle kosten aan en/of veroorzaakt door het meegebrachte paard, voortvloeiend uit ziekten en blessures tijdens het verblijf bij een cursus van 2Moons.
• Voor reis en verblijf voor een training of cursus bij 2Moons in Frankrijk wordt geadviseerd een reisverzekering af te sluiten.

INENTINGEN?
• Afhankelijk van de stal waar de training gegeven wordt gegeven dienen aan de training deelnemende paarden gevaccineerd te zijn tegen influenza en dient de eigenaar een gelding entingsboekje mee te nemen. In de deelnamebevestiging wordt vermeldt of deze voorwaarden op de betreffende cursus of training van toepassing zijn.
• 2Moons behoudt zich het recht voor uw paard te weigeren voor de cursus of training indien u het geldige entingsboekje niet kunt laten zien. De kosten van de cursus of training blijven dan echter wel gehandhaafd. Zorg dat u uw entingsboekje naar de cursus of training meeneemt.
• Zieke en/of verkouden paarden kunnen door 2Moons worden geweigerd. Neem bij twijfel voordat u op cursus of training gaat contact met ons op.

VEILIGHEIDSHELM?
• Bij alle cursussen bent u, tijdens het onderdeel rijden, verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen.

STALLING EN VERZORGING VOOR UW PAARD?
• U kunt aangeven of u zaagsel of stro als stalbedekking voor uw paard wenst.
• Hooi wordt verstrekt door het cursuscentrum.
• U kunt zelf krachtvoer in een afsluitbare emmer meenemen.
• Medicijnen, druppels en smeersels dient u zelf bij uw paard toe te dienen.

HENGSTEN?
• Hengsten zijn welkom. Laat bij inschrijving altijd weten, dat u met een hengst wilt deelnemen.

VERZETTEN VAN TRAININGS- OF CURSUSDATUM
• Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus of training worden verzet. Dit komt overigens zelden voor. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. U heeft in dit geval de keuze het inschrijfgeld terug te ontvangen of deel te nemen aan de nieuw geplande cursus of training.

TOESCHOUWERS EN BEGELEIDERS?
• Omdat bij een cursus of training intensief in kleine groepen wordt gewerkt is er geen gelegenheid voor toeschouwers die even langs willen komen tijdens de cursus.
• Voor de chauffeurs staat bij het brengen en/of ophalen van de deelnemers altijd een kop koffie of thee klaar.
• Er geldt een aparte regeling voor deelnemers die gedurende de gehele dag(en) een tweede persoon meenemen, zoals bijrijders en verzorgers. 2Moons heeft voor begeleiders een zogenaamde begeleiders inschrijving tegen een gereduceerd tarief.

PRIVACY?
• De door u verstrekte gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres worden opgenomen in de administratie van 2Moons.
• Uw gegevens worden gebruikt voor het bevestigen van deelname aan de cursus of training, facturatie en overige in het belang van de cursus of training relevante informatie uitwisseling tussen u en 2Moons.
• 2Moons gebruikt deze gegevens om u periodiek te informeren over cursussen, trainingen en andere door 2Moons georganiseerde activiteiten. U kunt altijd aangeven in het vervolg geen nieuwsbrieven of mails meer te ontvangen.
• 2Moons behoudt zich het recht voor om van trainingen en cursussen in woord en beeld en film verslag te doen via Facebook, nieuwsbrieven en andere media. Dit gebeurt uiteraard altijd met respect voor de deelnemers aan de training of cursus.

TENSLOTTE
• 2Moons gaat uit van uw medewerking op deze algemene voorwaarden; deze medewerking kunt u uiteraard ook van 2Moons verwachten.
• De algemene voorwaarden voor cursussen en trainingen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer 24409442.
• Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst op 24 augustus 2015 gewijzigd.
• 2Moons ziet u graag tegemoet op één van de cursussen en trainingen en wenst u een leerzame én plezierige cursus of training toe!

Top