erkenning & kwaliteit 2018-03-05T16:35:16+02:00

KWALITEIT & ERKENNING

Sinds de start van de opleiding in 2011 worden lessen en examens met studenten en docenten geëvalueerd. De lessen en examens worden op basis van evaluaties

jaarlijks verbeterd. De Stichting Methode 2Moons® adviseert over de kwaliteit van de opleiding en ziet toe op de kwaliteit en het afnemen van de examens.

STICHTING
METHODE 2MOONS®

De stichting Methode 2Moons® adviseert over veiligheid en kwaliteit van de opleiding, daarnaast ziet de stichting Methode 2Moons® toe op de kwaliteit van de examens. 

De stichting Methode 2Moons® stelt vast of een student aan alle exameneisen voldoet en gediplomeerd wordt. Daarnaast bevordert en bewaakt de stichting Methode 2Moons® de verspreiding van de Methode 2Moons®.

ERKENDE
BEROEPS-
OPLEIDING

De opleiding van 2Moons is door een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij erkend als beroepsopleiding. Daardoor kunnen studenten na het behalen van het diploma een AVB (Aansprakelijkheid Voor Bedrijven) voor zijn of haar bedrijfsactiviteiten afsluiten, via verzekerings-adviesburo Jan Burgers.

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking voor lesgeven of trainen van paarden. Deze (voor 2Moons op maat gemaakte) verzekering biedt ook dekking wanneer er schade aan derden wordt toegebracht als gevolg van schuld of nalatigheid voortvloeiend vanuit de bedrijfsactiviteiten van de gedragstrainer en hun eventuele assistentie.

Een trainingspaard waaraan, tijdens de training door de gedragstrainer, schade wordt veroorzaakt valt onder opzicht. Opzicht is standaard uitgesloten op een AVB dekking. In samenwerking met verzekering-adviesburo Jan Burgers hebben wij mogelijkheden gevonden om ook het risico met betrekking tot opzicht te verzekeren.

ERKENDE INSTELLING
BEROEPS-
ONDERWIJS

2Moons is sinds 10 januari 2013 een erkende particuliere onderwijsinstelling voor kort beroepsonderwijs zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

De opname van 2Moons in het Instellingenregister Beroepsonderwijs van het CRKBO is het resultaat van een kwalitatieve audit. Bij de audit van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland is vastgesteld dat 2Moons aan alle eisen van de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs voldoet.

Bij de audit is getoetst aan de vereiste aspecten: organisatie, voorlichting, contract, betalings- en leveringsvoorwaarden, uitvoering, examinering en klachtenregeling. 2Moons kan, door de vrijstelling van de omzetbelasting, het studiegeld laag houden en handelt volgens de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.

Onderwijs mag vrij van omzetbelasting worden aangeboden mits het wordt georganiseerd door een erkende instelling (Europese BTW-richtlijn artikel 132).

ERKENDE
SCHOLING
UWV

In 2014 heeft het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) de opleiding van 2Moons erkend als scholingsinstituut voor werkzoekenden.

Ik ben echt fantastisch geholpen door Petra en haar studenten! Van een paard met een mega-groot trailerprobleem naar één van de makkelijkste op de trailer.

AMANDA VAN DER VEERPRAKTIJKDAGEN OPLEIDING

Petra heeft mij de handvaten gegeven die ik nodig heb. Als ik dit niet gedaan had zou ik gestopt zijn met mijn paard! Ik ben haar zeer dankbaar.

FEYONA VAN DER FELTZ Gedragstraining

Toen wij vanmiddag ons paard wilde laden na de wedstrijd, wilde zij hier echt niet meer op. Petra reed langs en kwam als een engel uit de lucht vallen. Ze zag ons en kon het niet laten om te helpen.

MAXIME REHLTRAILERLAAD TRAINING

Contact

2Moons
Hoekeindsehof 1
2665 JZ Bleiswijk
06 - 511 115 22
info@2moons.nl
Top