lesstof & kosten 2019-06-28T15:43:46+02:00

LESSTOF & KOSTEN

Voor geïnteresseerden in het opleidingstraject van 2Moons worden er gedurende het jaar een aantal informatieavonden in onze hoofdlocatie in Bleiswijk georganiseerd. Op deze avonden krijg je zoveel mogelijk informatie over de inhoud en

lesstof van de opleiding, kun je het lesmateriaal inzien en kun je al je vragen stellen.  Ook is het mogelijk om eventueel al kennis te maken met toekomstige medestudenten. Alle data van deze avonden staan vermeld bij de cursussen.

Voor geïnteresseerden in het opleidingstraject van 2Moons worden er gedurende het jaar een aantal informatieavonden in onze hoofdlocatie in Bleiswijk georganiseerd. Op deze avonden krijg je zoveel mogelijk informatie over de inhoud en lesstof van de opleiding, kun je het lesmateriaal inzien en kun je al je vragen stellen.  Ook is het mogelijk om eventueel al kennis te maken met toekomstige medestudenten. Alle data van deze avonden staan vermeld bij de cursussen.

  • Cursus paard
  • Paardenopleiding

LEVEL 1

Je leert succesvoller met paarden om te gaan door het ontwikkelen van meer kennis en kunde over diverse paardentypes, leertheorieën, trainingstechnieken en alle fysieke en mentale aspecten van paarden. 

De focus ligt in dit jaar voornamelijk op het ontwikkelen van zoveel mogelijk kennis over het paard. Je leert door los- en grondwerkles met lichaamstaal met paarden te communiceren.

Je leert hoe de leertheoriën en verschillende trainingstechnieken in de praktijk toegepast kunnen worden. Je gaat ook al aan de slag om jezelf te presenteren en om kennis over te dragen.

Modules
1. Trainen diverse typen paarden
2. Leerprincipes in de praktijk
3. Communicatie & lichaamstaal
4. Gezondheid & welzijn (deel 1)
5. Trainingsmethoden & didactiek

Beoordelingen
Praktijktoets en examen

Aantal lesdagen
22,5 dagen (waarvan 2 dagen facultatief)

Studiebelasting thuis/stal
1 uur per week

Prijs
€ 2.580,-

Start
9 maart 2019 

Locaties
2Moons Bleiswijk
2Moons trainingscentrum Frankrijk
Holistische praktijk voor dieren Den Hoek
Stoeterij Frá Skoti

  • Trailerladen

LEVEL 2

Alle lesstof van het eerste leerjaar passen we toe bij het trailerladen. Daarnaast ligt de nadruk op het motiveren, stimuleren en beïnvloeden van gedrag en jouw ontwikkeling tot een krachtig en succesvol trainer. 

Je ontwikkelt jezelf in het trainen en positief beïnvloeden van gedrag en krijgt inzicht in jouw eigen karakter en gedrag. Je leert om te gaan en succesvol te handelen in verschillende situaties met mens en paard.

Je wordt dit leer jaar ook voorbereid op het werken met jonge- en probleempaarden. Je maakt deel uit van het team derdejaars studenten bij hun praktijk- en examentrainingen.

Modules
6. Trailerladen in de praktijk
7. Gedrag beïnvloeden Bach Remedies
8. Gedragspatronen & intuïtie
9. Gezondheid & welzijn (deel 2)
10. Oplossen van gedragsproblemen

Beoordelingen
Praktijktoets en examen

Aantal lesdagen
36,5 dagen (waarvan 9 dagen facultatief)

Studiebelasting thuis/stal
1,5 uur per week

Prijs
€ 3.080,-

Locaties
2Moons Bleiswijk
2Moons trainingscentrum Frankrijk
Holistische praktijk voor dieren Den Hoek
Stoeterij Frá Skoti
Stal Breukelenhof veulenopfok
Stal maatschap Runderlust

  • Managementtraining paard
  • Natural Horsemanship

LEVEL 3

In het laatste jaar van de opleiding wordt je voorbereid om geheel zelfstandig met paard en eigenaar volgens de Methode 2Moons® te werken. 

Technieken, kennis en kunde heb je je eigen gemaakt en je bent ervaren genoeg om met jonge- en probleempaarden  te trainen. Je maakt succesvol gebruik van de Methode 2Moons® en kan deze methode ook overbrengen op de eigenaar van het paard.

Je leert  hoe je een eigen bedrijf kan opzetten zodat je de stap naar professoneel trainer daadwerkelijk kan maken.

Modules
11. Intuïtieve ontwikkeling
12. Echt contact mens & paard
13. Werken met jonge- en probleempaarden
14. Communicatie & didactiek
15. Management & bedrijfsvoering

Beoordelingen
Examens

Aantal lesdagen
37 dagen (waarvan 12 dagen facultatief)

Studiebelasting thuis/stal
2 uur per week

Prijs
€ 3.080,-

Examenkosten
€ 495,-

Locaties
2Moons Bleiswijk
Stoeterij Frá Skoti
Stal Breukelenhof veulenopfok
Stal maatschap Runderlust

BIJLES

Studenten kunnen behoefte hebben om gedurende de opleiding individueel begeleid of gecoached te worden. Ook kan er behoefte zijn aan extra praktijkbegeleiding. 

Bijles of coaching kan worden georganiseerd voor studenten individueel, maar het kan ook worden georganiseerd voor een kleine of grote groep studenten. Het reserveren voor bijles of coaching kan via een email naar: info@2moons.nl

Datum
3 april
24 april
27 juni
1 augustus
16 oktober
14 november
4 december

Prijs voor een individuele student
€ 55,- per uur

Prijs per groep (ongeacht de grootte)
€ 75,- per uur

Locaties
2Moons Bleiswijk
of desgewenst een buitenlocatie

Het is bijzonder om te kunnen schakelen in de training met paarden. Gas geven wanneer het kan en mini-stapjes wanneer het nodig is. Zonder de opleiding had ik dit moois nooit kunnen ervaren.

MARJOLEIN VAN TIGGELENgediplomeerd gedragstrainer

2Moons leert je stapsgewijs jezelf fysiek, mentaal en emotioneel te vernieuwen. Zo kom je tot een hoger niveau van bewustzijn, compassie en leiderschap.

MARISKA TJASSENS KEISERGEDIPLOMEERD GEDRAGSTRAINER

Petra, bedankt voor dat jij er alweer voor gezorgd hebt dat ik inzicht heb waarmee ik aan de slag kan! Inderdaad… inzicht zonder handeling brengt geen verandering!

MELINA MAHIEUGEDIPLOMEERD GEDRAGSTRAINER

Contact

2Moons
Hoekeindsehof 1
2665 JZ Bleiswijk
06 - 511 115 22
info@2moons.nl
Top