top of page
logo.png

COPYRIGHT

© Copyright 2Moons 2019. Alle rechten voorbehouden.


Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de informatie (tekst, fotografie, logo, geluid, video en animatie) die u op deze website (2Moons.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij 2Moons. De fotografie op deze website is grotendeels verzorgd door fotograaf Jim Schalekamp en valt eveneens onder de auteursrechten van 2Moons.
 

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door 2Moons of als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
 

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden zolang dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, zolang de informatie niet gewijzigd wordt, zolang de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright 2Moons”, zolang copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en zolang de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.
 

2Moons voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. 2Moons stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld via een email naar: info@2moons.nl.

De Methode 2Moons® is 
ontwikkeld door Petra Vlasblom
De fotografie en film op deze website is gemaakt door Jim Schalekamp
De technische uitvoering van deze website is gedaan door TISM Visuals

De kunst op deze website is van de hand van Marli Hommel Art
 

bottom of page