top of page
logo.png

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Als je een bezoek brengt aan onze website, leggen wij persoonsgegevens van je vast. Wij vinden het belangrijk om jouw privacy daarbij zo veel mogelijk te respecteren en te beschermen. Daarom gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens en zijn we transparant over het gebruik hiervan. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we vastleggen en voor welke doelen we dat doen. 

Jij en Wij

Als je in deze privacyverklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als bezoeker van onze website. 

Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we 2Moons, gevestigd aan de Hoekeindsehof 1, 2665 JZ Bleiswijk. 2Moons is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24409442.

Vanuit de privacywetgeving zijn wij de ‘verantwoordelijke’ voor het vastleggen van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Deze privacyverklaring richt zich alleen op die persoonsgegevens. In de studiemap is een aanvullende privacyverklaring opgenomen voor studenten van de opleiding gedragstrainer Mens & Paard. 2Moons werkt samen met Top Instructeurs. Jouw gegevens worden in specifieke situaties door ons met Top Instructeurs gedeeld, afhankelijk van je vraag is dat dan op ons voorstel of als je via onze website per e-mail of telefoon of via de website van de Top Instructeur direct contact opneemt met een Top Instructeur. 
 

2. Welke gegevens houden we van jou bij en waarom?

Welke persoonsgegevens we vastleggen en wat de reden hiervan is, hangt af van de situatie. Hieronder beschrijven we per situatie wat we vastleggen en waarom. 

a. Als je onze website bezoekt

We verzamelen gegevens over de bezoekers van onze website, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers er geweest zijn en vanaf welke pagina ze zijn doorverwezen. Welke gegevens we vastleggen, hangt af welke informatie je browser meestuurt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over je apparaat, je besturingssysteem of het tijdstip waarop je onze website hebt bezocht. 

We gebruiken deze gegevens voor de statistieken van onze website en om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Dit doen we vanuit het zakelijke belang om onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de bezoekers. Voor deze analyses plaatsen we cookies. In onze cookieverklaring kun je lezen welke cookies dit zijn. 

b. Als je contact met ons opneemt

Als je contact met ons opneemt via het reactieformulier en het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief leggen we je e-mailadres, voor- en achternaam en telefoonnummer vast. 

We kunnen daarmee nieuwsbrieven naar je sturen en/of een reactie geven of contact met je opnemen.

c. Als je je aanmeldt voor de opleiding, een losse module van de opleiding of een cursus. 

Als je je aanmeldt bij 2Moons, moet je je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres opgeven. Deze gegevens slaan we op in onze administratie. Met deze gegevens zijn we in staat een overeenkomst aan te gaan. 

We gebruiken je gegevens om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en voor de volgende doelen: 

•       onze dienst te kunnen leveren;

•       facturen te sturen; 

•       te analyseren waar eventuele fouten zitten in de applicatie die je gebruikt. 

Daarnaast gebruiken wij je e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven en andere serviceberichten. Hierbij hebben we een commercieel belang. Je kunt je hiervoor altijd afmelden via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of het bericht. 

d. Als je een recensie op onze website plaatst

We zijn heel blij met recensies over 2Moons en over de Top Instructeurs. Je kan deze via het contactformulier op de website of via info@2moons.nl indienen. We leggen dan je recensie, je naam en je e-mailadres en telefoonnummer vast. 

e. Overige doelen

Tot slot gebruiken we jouw e-mailadres, naam en adres voor onze boekhouding om te factureren en om eventuele vorderingen te innen. Ook gebruiken we deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met jou te behandelen. 
 

3. Hoe hebben we jouw gegevens beveiligd?

Om je persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Onze website heeft een SSL-certificaat. Onze elektronische apparatuur is wachtwoord beveiligd. Harde schijven zijn wachtwoord beveiligd en worden samen met prints met persoonlijke gegevens achter slot en grendel bewaard.


4. Met wie delen we je gegevens?

Bij 2Moons hebben drie mensen toegang tot jouw gegevens voor de uitoefening van hun functie. 

Bij bestellingen van producten zoals leadropes of diensten - zoals de inzet van een Top Instructeur -  kunnen in overleg met jou of direct door jou je contactgegevens en vraag worden doorgegeven.

We delen zo min mogelijk persoonsgegevens met anderen. We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. We delen je gegevens alleen: 

•       als dit wettelijk verplicht is. 

•       als dit past bij de doelen waarvoor we je gegevens vastleggen en als we dat mogen van de wet, bijvoorbeeld omdat je ons toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens te delen.

•       Op de website van 2Moons staan diverse links naar websites van Top Instructeurs, leveranciers en sociale media zoals Instagram, Facebook en Youtube en Google Maps. De laatste voor het weergeven van plattegronden van onze les- en trainingslocaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze bedrijven. 
 

5. Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze hebben vastgelegd. Soms verplicht de wet ons om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. 

We bewaren 10 jaar: 

•       overeenkomsten, waaronder inschrijvingen voor de opleiding en/of trainingen.

•       de data waarop deze overeenkomsten zijn afgesloten en eventueel zijn geannuleerd;

•       correspondentie die je via de website of telefoon of email hebt gevoerd, bewaren we 10 jaar. Deze bewaartermijn kan langer zijn als het gaat om correspondentie die bijvoorbeeld als bewijs kan dienen als sprake is van een geschil, of bij een openstaande vordering. 

 

Hebben we een recensie van jou op onze website geplaatst, dan verwijderen we deze als jij ons daarom vraagt. 

Staan er andere gegevens van jou op onze website zoals foto’s of filmbeelden, dan verwijderen we deze als jij ons daarom vraagt. Analytische gegevens, waaronder uit Google Analytics, verwijderen we na 36 maanden. 

 

6. Welke rechten heb je als het gaat om jouw privacy? 

Volgens de privacywetgeving heb je een aantal rechten. Zo kun je ons vragen om: 

•       inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken;

•       persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen;

•       het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;

•       je persoonsgegevens (digitaal) aan jou over te dragen (dataportabiliteit). Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die we hebben vastgelegd om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren en voor persoonsgegevens die we met jouw toestemming hebben vastgelegd. 

 

Ook kun je bezwaar maken tegen het vastleggen van je persoonsgegevens. Heb je ons toestemming gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken? Dan kun je die toestemming altijd weer intrekken. Na het intrekken van je toestemming verwijderen we je gegevens. We kunnen hier mogelijk van afzien als we je gegevens ook nodig hebben voor een ander doel, waarvoor geen toestemming vereist is. In dat geval bewaren we je gegevens voor dat doel. 
 

7. Hoe kun je gebruik maken van bovenstaande rechten?

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten, kun je verschillende dingen doen: 

•       Als je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je toestemming intrekken via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Je ontvangt daarna geen nieuwsbrieven meer van ons. 

•       Een e-mail sturen met je vraag/verzoek naar administratie@2moons.nl

•       Je kan ook een brief sturen naar: 2Moons, Hoekeindsehof 1, 2665 JZ Bleiswijk.

Voordat we je verzoek in behandeling nemen, kunnen we je vragen om je te identificeren. Daarna ontvang je binnen een maand een reactie van ons. In bepaalde gevallen mogen we je verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren. We leggen je dan duidelijk uit waarom we dat dan doen. 
 

8. Wat kun je doen als je een privacyklacht hebt?

Heb je een klacht over hoe we met je persoonsgegevens omgaan, dan vragen we je om deze klacht eerst aan ons te melden via administratie@2moons.nl Dit kun je bijvoorbeeld doen als je vermoedt dat er misbruik van je gegevens is gemaakt, of dat er een datalek is geweest. We zoeken dan samen met jou naar een oplossing. 

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

9. Cookieverklaring

Er ontbreekt op de website www.2moons.nl de bekende en vaak lastige pop-up met opt-in voor het plaatsen van een cookie. Er is géén toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van onze websitebezoekers. Wij verwerken met dit soort 'onschuldige' analytische cookies nog steeds persoonsgegevens. De verwerking is mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van het gerechtvaardigd belang (artikel 6.1, onder f, van de AVG) van ons. Dit houdt in dat wij op grond van de AVG geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens aan jou hoeven te vragen.

 

Wij mogen met ‘Google Analytics cookies’ persoonsgegevens van je websitebezoek verwerken zonder jouw voorafgaande toestemming. Wij informeren je hier over via dit privacybeleid. Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies, we hebben een bewerkers overeenkomst met Google afgesloten, we hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, we hebben 'gegevens delen' uitgezet en we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 
 

10. Aanpassen van deze verklaring

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit doen we bijvoorbeeld als we meer of andere gegevens van je zouden willen vastleggen. Als we de verklaring wijzigen, laten we je dit altijd ruim van tevoren per e-mail of via onze website weten. 
 

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via administratie@2moons.nl.
We streven ernaar om binnen een werkdag antwoord te geven. 

Versie 2.1, 1 november 2019

bottom of page