top of page

CONTACT MET BESCHADIGDE
PAARDEN...

Two Moons_edited_edited.png
logo.png

METHODE 2MOONS®

Stel je hebt twee paarden met exact hetzelfde probleem, dan is er, volgens de methode 2Moons, nooit één oplossing of één manier om beide paarden te trainen. De methode 2Moons® is een methode die de training aanpast op het unieke karakter van het paard, op de eigenaar en op de specifieke situatie.

De Methode 2Moons® biedt structuur volgens 8 basisprincipes. Het biedt de vrijheid om elk paard, elke eigenaar en elke situatie op een andere wijze te benaderen. Er is geen vaststaand plan, er ligt niets vast en de trainer zal gedurende de training de principes van de Methode 2Moons® gebruiken en deze aanpassen betreffende de situatie. De Methode 2Moons® is gebaseerd op onderstaande acht principes.

De methode 2Moons werkt niet volgens een vaststaand stramien of een vaststaande structuur. Ook al heb je twee paarden met exact hetzelfde probleem, er is nooit één oplossing of één manier om met beide paarden om te trainen, we kijken naar het geheel.

BEGRIP VOOR
HET ONTSTANE
GEDRAG

Het is belangrijk om begrip te hebben voor het ontstane ongewenste gedrag bij paarden, hoe onprettig en gevaarlijk dat gedrag ook kan zijn. Het paard heeft vaak écht geen idee dat het ongewenst gedrag vertoont. Het paard reageert puur vanuit zijn instinct en doet vaak dát wat hij altijd gewend is om in die situatie te doen.
Paarden zijn gewoontedieren en volgen graag routines. Als een paard zich losrukt zodra je druk geeft, dan hoort dat gedrag, na verloop van tijd, bij het ervaren van druk op de lijn. Ongewenst gedrag bij paarden wordt vaak gecorrigeerd. Maar door een correctie ervaart het paard stress en begrijpt het paard nog steeds niet wat wij wél van hem verwachten. Dus reageert het paard vaak weer met ongewenst gedrag. Zo wordt het ongewenste gedrag van het paard vaak nog erger. Wanneer je een probleem hebt met een paard en het lukt je (ondanks training) niet om het op te lossen, dan kan je het paard (onbewust en ongewild) juist dat ongewenste gedrag aanleren en maakt het paard van dat gedrag een routine.
Paard trekt zich los en rent weg

Samir (7 jaar) vertoont een ernstig gedragsprobleem. Zodra je een lijn aan z'n halster klikt en daar druk op geeft rukt hij zich los. 

1

M10-6_edited.jpg

Samir is sterk, dominant en brutaal. Hij zet al z'n kracht in om los te komen en is ook gewend dat altijd voor elkaar te krijgen.

2

WELK KARAKTER HEEFT JOUW PAARD?

Elk mens en uiteraard ook elk paard is uniek. Paarden hebben hun een eigen karakter met een eigen 'gebruiksaanwijzing'. Paarden kun onderverdeeld worden in diverse karaktertypes en alle verschillende karaktertypes vragen om een verschillende aanpak tijdens de training.  
Het is belangrijk dat een trainer (of eigenaar) de diverse karaktertypes paarden herkent en daar de training op afstemt. Een angstig paard dient héél anders getraind te worden dan een dominant of een onwillig paard. Ook het karakter van de trainer (en zijn of haar voorkeur voor een bepaald type paard) speelt een rol. Een training volgens de Methode 2Moons® wordt volledig afgestemd op het type paard, het type eigenaar en de betreffende (probleem) situatie. Zo'n training duurt kort(er) en is erg succesvol. 
M10-2_edited.jpg

Samir ervaart vaak stress bij mensen. Nu ervaart hij (samen met het andere paard) rust, respect en natuurlijk leiderschap bij Petra.

RUST, RESPECT
& LEIDERSCHAP

Probleemgedrag bij paarden gaat vaak gepaard met onrust en stress bij mens en paard. De Methode 2Moons® traint paarden vanuit liefde en zachtheid gecombineerd met rust, respect en duidelijk leiderschap.

Wanneer we werken vanuit rust, respect en natuurlijk leiderschap ontstaat een andere gemoedstoestand bij het paard. Het paard ervaart juist rust en vertrouwen in een dergelijke situatie en kan ontspannen en loslaten.

GRONDWERK
NON-VERBALE

COMMUNICATIE

Met grondwerk volgens de Methode 2Moons® kun je een goede inschatting maken van het karakter en de reacties het paard. Het grondwerk is gebaseerd op de wijze waarop paarden onderling communiceren door het gebruik van persoonlijke ruimte en controle over richting en tempo.

Belangrijk is dat de trainer het karaktertype van het paard leert kennen, maar ook dat het paard de trainer leert kennen. Dat kan door middel van duidelijke communicatie en  grondwerk. Het paard zal een natuurlijk leiderschap bij de trainer ervaren.

Samir12_edited.jpg

Samir toont veel interesse voor Petra en reageert nieuwsgierig en geïnteresseerd op de duidelijke lichaamstaal die Petra gebruikt.

3

4

ÉCHT CONTACT
& VERBINDING

Als gevolg van het trainen op basis van bovenstaande principes ontstaat vertrouwen. De energie gaat omlaag, het paard kan z'n weerstand loslaten en het kan, uit eigen beweging, contact en een diepe verbinding aangaan met de mens.
Wanneer dit contact en verbinding tussen mens & paard ontstaat wordt het vertrouwen van het paard in de mens (of in de situatie) volledig hersteld. Dat betekent niet alleen bij de trainer, maar ook met en bij de eigenaar van het paard.
M10-3_edited.jpg

Samir kan al z'n stress en spanning loslaten en maakt op een zachte en bijzondere manier contact met Petra.

5

samir4_edited_edited.jpg

Samir heeft zich weer losgerukt. Hij wordt niet gecorrigeerd, maar ervaart rust en beloning zodra hij het gewenste gedrag laat zien.

POSITIEVE
BEKRACHTIGING

De Methode 2Moons® maakt gebruik van zoveel mogelijk positieve bekrachtiging. We belonen het paard uitbundig voor gewenst gedrag. We geven een stemhulp, een aai of iets lekkers om het paard nóg meer te stimuleren en te motiveren tot het gewenste gedrag. 
Bij het oplossen van probleemgedrag draait het om inzicht, de juiste timing en het juiste gebruik van de leertheorieën. Probleemgedrag (bv. lostrekken) bij paarden levert vaak een beloning op (het paard loopt los). Gedrag dat beloond wordt, herhaalt zich. Door middel van positieve bekrachtiging maak je iets dat het paard voorheen niet leuk vond (bij de eigenaar blijven) juist leuk. Zo motiveren en stimuleren we het paard om juist het gewenste gedrag te herhalen. Zodra het paard dat begrijpt, bouwen we het geven van de beloning uiteraard weer af.

6

KENNIS
OVERDRAGEN

Belangrijk in het beroep van gedragstrainer is het trainen en beleren van paarden. Heel belangrijk is ook de juiste kennisoverdracht te kunnen geven aan de eigenaar.
Wij installeren, als het ware, 'nieuwe software' op het paard. Daardoor ontstaat gewenst gedrag bij het paard en wordt een nieuwe routine getraind. Uiteraard begeleiden we de eigenaar van het paard ook in het leren werken met de 'nieuwe software' en de omgang met het paard. Mocht het probleem ooit nog terugkomen, dan kan de eigenaar dat zelf oplossen. Een gedragstraining van 2Moons is pas succesvol als de eigenaar ons, na de training, nooit meer nodig heeft.
Samir24_edited.jpg

Kennisoverdracht aan de eigenaresse van Samir over hoe ze, na de training, om kan gaan met Samir in een dergelijke situatie.

7

Samir3.jpg

Samir heeft zijn vertrouwen terug. Na de training is zijn gedrag stabiel en volgt hij probleemloos (met en zonder lijn) z'n leider.

8

VOORSPELBAAR
STABIEL & VEILIG

Door te werken volgens de Methode 2Moons® worden paarden gestimuleerd en gemotiveerd tot gewenst gedrag. Dat kan een grote verandering geven in de gemoedstoestand en uitstraling van het paard. En... dat kan de relatie tussen paard en eigenaar (nóg) sterker maken. 

En daar ligt de missie van 2Moons: We willen paarden graag helpen om (weer) aansluiting te vinden bij wat wij mensen van ze vragen en we willen graag kennis overdragen. Graag begeleiden we eigenaren om de relatie met hun paard (nog) meer te verbeteren. Het gevolg daarvan is dat het gedrag van paarden voorspelbaar en stabiel wordt en de veiligheid in het samenzijn tussen mens & paard toeneemt.
routebeschrijving2Moons.png

CONTACT

Bedankt voor jouw inzending

 

Petra bevestigde mijn gevoelens over Boumi’s basisopleiding en gaf me concrete handvatten waar ik echt wat aan heb gehad. En aan het eind van de training kon ik weer in m'n eentje opstappen. 


 

JOLENE BELET
GEDRAGSTRAINING

bottom of page