top of page
logo.png

KWALITEIT & ERKENNING

KEURMERK VOOR KWALITEIT & PROFESSIONALITEIT

NRTO_keurmerk.png

NRTO
KEURMERK

2Moons vindt het belangrijk om de kwaliteit van de opleiding hoog te houden en, waar mogelijk, te blijven verbeteren en vernieuwen. Met trots kunnen we melden dat 2Moons het NRTO-keurmerk voor kwaliteit en professionaliteit heeft behaald.

NRTO-logo 2.jpg

Het verkrijgen van het NRTO keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze opleiding en de professionaliteit van onze dienstverlening. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen. 

 

De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders. Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal, daarom zijn leden van de NRTO in het bezit van het NRTO-keurmerk. Een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. 2Moons onderschrijft de Gedragscode van de NRTO en de Algemene Voorwaarden van de NRTO. Voor de opleiding, de theorieavond en de bijscholing hanteert 2Moons bijgevoegde Algemene Voorwaarden en klachtenprocedure.

WAT BIEDEN WIJ?

Met de opleidingen van 2Moons, kies je voor een leeromgeving waar een aantal bewezen onderwijsprincipes hoog in het vaandel staat. 2Moons biedt jou en je medestudenten:

  • Een veilige leeromgeving voor alle studenten zodat je jezelf kan zijn.

  • Een overzichtelijke opleidingsstructuur zodat je stap voor stap leert, oefent en uiteindelijk alle gereedschappen kan toepassen die je nodig hebt als gedragstrainer.

  • Een gevarieerd aanbod in studieonderwerpen zodat je vakkennis toeneemt over gedrag en ook over zaken die van invloed kunnen zijn op gedrag van mens & paard.

  • Heldere leerdoelen per module en leerjaar zodat je weet wat je uiteindelijk aan kennis en kunde dient te beheersen.

  • Aandacht voor de didactische vaardigheden van de docenten zodat je je vakkennis zo effectief mogelijk opneemt en je jouw vaardigheden zo goed mogelijk oefent.

  • Duidelijke huiswerk- en examenopdrachten, een bondig examenreglement en beoordeling door gemotiveerde gedragstrainers/examinatoren.

  • Nascholing zodat je je vakkennis op peil houdt en mee blijft groeien met de Methode 2Moons.

ERKENDE
BEROEPS
OPLEIDING

De opleiding van 2Moons is door een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij erkend als beroepsopleiding. Je kunt je o.a. verzekeren voor het geven van instructie en training van loswerk- en grondwerklessen, trailerladen,
gedragsproblemen, alsmede jonge paarden beleren en het oplossen van rij-technische problemen.

Door deze erkenning kunnen studenten, na het behalen van het diploma, een AVB (Aansprakelijkheid Voor Bedrijven) voor zijn of haar bedrijfsactiviteiten afsluiten, via Colijn verzekeringen in Alphen aan den Rijn.

crkbo.jpg

ERKENDE INSTELLING
BEROEPS
ONDERWIJS

2Moons is sinds 10 januari 2013 een erkende particuliere onderwijsinstelling voor kort beroepsonderwijs zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

De opname van 2Moons in het Instellingenregister Beroepsonderwijs van het CRKBO is het resultaat van een kwalitatieve audit. Bij door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland uitgevoerde audit is vastgesteld dat 2Moons aan alle eisen van de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs voldoet.
 
Bij de audit is getoetst aan de vereiste aspecten: organisatie, voorlichting, contract, betalings- en leveringsvoorwaarden, uitvoering, examinering en klachtenregeling. Door de vrijstelling van de omzetbelasting (artikel 132 van de Europese BTW-richtlijn) kan 2Moons het studiegeld laag houden. 2Moons handelt volgens de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.

ERKENDE
SCHOLING UWV

In 2014 heeft het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) de opleiding van 2Moons erkend als scholingsinstituut voor werkzoekenden.

Schermafbeelding-2017-12-14-om-12.52.11.

Om te weten of u voor een vergoeding door het UWV  in aanmerking komt, dient u contact op te nemen met uw contactpersoon bij  het UWV. 

2MOONS & KNHS ERKENNING

We krijgen regelmatig de vraag of de opleiding van 2Moons ook erkend is door de KNHS. 2Moons heeft het besluit genomen geen erkenning voor de opleiding bij de KNHS aan te vragen.

De KNHS en de ORUN zijn gespecialiseerd in het opleiden en beoordelen van sportinstructeurs voor hippische sport. Daarmee volgt de KNHS de voor alle nationale sportbonden geldende uitgangspunten van NOC/NSF. 
 
Gedrag is een 'andere tak van sport'
De KNHS heeft voor de paardensport specifieke kwalificatieprofielen opgesteld voor het opleiden van sportinstructeurs. Met het volgen van de door de KNHS opgestelde opleidingscriteria zou 2Moons te grote aanpassingen moeten doen aan het sinds 2011 zorgvuldig opgebouwde opleidingsprogramma. De opleiding zou daarmee haar identiteit en authenticiteit verliezen. 
 
Examinering door ORUN
Gedragstraining komt minimaal aan bod bij reguliere hippische sportopleidingen. Als voorwaarde voor erkenning stelt de KNHS dat studenten van 2Moons moeten worden geëxamineerd door instructeurs van de ORUN. Een instructeur van ORUN is opleid tot (sport)instructeur en niet tot gedragstrainer of specialist op het gebied van gedrag. 

DE WAARDE
VAN KNHS ERKENNING

Mieke Ruisaard is opgeleid tot allround instructrice. Ze reed Grand Prix, runde een pension- en trainingsstal en werkte vijf jaar als bondscoach voor de KNHS. Mieke bezit enorm veel ervaring en hippische expertise.

In 2016 startte Mieke haar opleiding bij 2Moons. Mieke heeft regelmatig verbaasd geuit dat ze, dankzij de opleiding van 2Moons, zoveel nieuwe praktisch toepasbare technieken en inzichten over het trainen van paarden en de omgang met paarden heeft geleerd.


Methode 2Moons® staat voor kwaliteit

In 3 jaar (72-98 lesdagen) leidt 2Moons studenten op tot professioneel gedragstrainer en gedragsinstructeur. Bij het beoordelen van examens beoordeelt 2Moons niet alleen het einddoel (bijvoorbeeld een paard leert succesvol trailerladen), maar ook de wijze waarop. Is de juiste kennis overgedragen en is aan alle veiligheidseisen voldaan? Een student die een paard succesvol leert trailerladen kan alsnog zakken als niet aan de benodigde competenties en veiligheid volgens de Methode 2Moons® is voldaan. Dit beroep vraagt inzicht, kennis, behendigheid, creativiteit en opdoen van ervaring. Na diplomering is een student van 2Moons voor zijn bedrijfsuitoefening verzekerbaar. 

 

Gedragsinstructie is een beroep

Als een examinator geen kennis bezit van de gegeven lesstof en niet alle ins- en outs beheerst van de Methode 2Moons® , maakt dat hem of haar ongeschikt om de kwaliteit en veiligheid van examens van 3e jaars studenten van 2Moons te kunnen beoordelen.

 

De waarde van KNHS erkenning

Gezien de condities van de KNHS zal erkenning geen verbetering opleveren van de kwaliteit van de opleiding van 2Moons, integendeel. De vraag is wat een dergelijke KNHS erkenning van waarde is voor 2Moons? Voor ons, op dit moment en onder deze huidige condities, onvoldoende.

Gedragstraining is véél meer dan sport! Lees het interview met Mieke over haar eye-openers tijdens de opleiding van 2Moons.

AUTHENTICITEIT
& KWALITEIT

2Moons blijft nadrukkelijk authentiek en dicht bij haar eigen uitgangspunten. 2Moons wil haar studenten in die lijn opleiden en examineren.

We kiezen, in het belang van kwaliteit en veiligheid, bewust voor examinatoren die alle ins- en outs kennen van de methode 2Moons®. We willen studenten en klanten garanderen dat gediplomeerden van de opleiding daadwerkelijk in staat zijn paarden te trainen en hun eigenaren te begeleiden volgens de hoogste kwaliteit en geheel volgens de Methode 2Moons®.
 

2Moons staat open voor dialoog

2Moons staat altijd open voor een dialoog over de waarde van deskundigheid op het gebied van gedragstraining en gedragsinstructie. Beter paardenwelzijn door meer kennisoverdracht over gedrag is uiteraard ondersteunend voor de paardensport.

EXAMEN-
COMMISSIE

De Examencommissie van 2Moons adviseert over veiligheid en kwaliteit van de opleiding en ziet toe op de kwaliteit en het afnemen van de examens. De examencommissie stelt vast of een student aan alle exameneisen voldoet en gediplomeerd wordt. 

Sinds de start van de opleiding in 2011 worden alle lessen en examens met studenten en docenten geëvalueerd. De lessen en examens worden jaarlijks op basis van evaluaties, waar mogelijk, verbeterd.

 

Ik ging met mijn man mee naar een informatieavond voor de opleiding en vond de stof zo interessant dat ik besloot de opleiding zelf ook te gaan volgen. Ik kan deze opleiding aan iedereen die met paarden omgaat - ongeacht leeftijd of ruiterniveau- van harte aanbevelen. 


 

MIEKE RUISAARD
STUDENT OPLEIDING 2MOONS

routebeschrijving2Moons.png

CONTACT

Bedankt voor jouw inzending

bottom of page