top of page
Breukelenhof april 2019-3983-002.jpg
logo.png

VOLG ZES GRATIS LESDAGEN OVER PAARD & GEDRAG

BASIS OPLEIDING

KEURMERK VOOR KWALITEIT & PROFESSIONALITEIT

NRTO_keurmerk.png

TRAINEN VAN
KARAKTERTYPES
VAN PAARDEN

De zesdaagse basisopleiding is verdeeld in twee blokken. Het eerste blok gaat over natuurlijk gedrag en onze invloed daarop, over karakters van paarden en mensen en de daarop afgestemde trainingsmethode. Bij het tweede blok gaan we uitgebreid in op hoe paarden leren. Kennis en kunde van de leerprincipes heb je nodig om een paard het juiste gedrag aan te leren om het ongewenste gedrag van het paard te vervangen voor gewenst gedrag.

In het eerste blok van drie lesdagen behandelen we natuurlijk gedrag van paarden en onze invloed daarop, de verschillende karaktertypes, uiterlijke kenmerken en de daarop aangepaste verschillende trainingstechnieken. Welke invloed hebben natuurlijke behoeften, gezondheid, het karakter en het leervermogen op het gedrag van paarden? Hoe herken je alle verschillende types paarden en hoe train je de die verschillende karakters? Welk type paard en past het best bij jou? En bij welk type kun je je nog ontwikkelen?

Welk type trainer ben jij? Welk karaktertype is het paard en wat is het type karaktertype van de eigenaar van het paard? Je leert de verschillende uiterlijke kenmerken van paarden te onderscheiden omdat die veel informatie geven over het karakter, het gedrag en de gemoedstoestand van paarden. Door kennis over natuurlijk kuddegedrag, karakters en uiterlijke kenmerken te combineren weet je in één oogopslag met welke gemoedstoestand en met welk type paard je te maken hebt. Je leert succesvoller en effectiever te trainen door jouw training op het juiste type paard en uiteraard ook op het type eigenaar af te stemmen.

LEERPRINCIPES:
HOE LEERT EEN
PAARD?

In het laatste blok van 3 lesdagen leer je alles over leerprincipes: Hoe leert een paard? En nog véél belangrijker: Hoe leer je een paard ongewenst gedrag af en leer je een paard gewenst gedrag aan? Door het bestuderen en analyseren van trainingen uit de praktijk van 2Moons wordt inzicht in oplossingen en kennis over diverse trainingsvaardigheden ontwikkeld.

Het toepassen van leerprincipes in de praktijk bij het trainen met probleempaarden, getraumatiseerde paarden en paarden met diverse gedragsproblemen. Alle lesstof uit de eerst drie lesdagen wordt gecombineerd met deze lesstof over het werken met leerprincipes in de praktijk. Een koppeling kunnen maken vanuit de kennis van leertheorieën naar praktijksituaties met verschillende karaktertypen paarden is essentieel voor een succesvol gedragstraining.

Deze module is ontwikkeld vanuit de enorme hoeveelheid praktijkervaring van 2Moons in het werken met diverse getraumatiseerde en probleempaarden.

KLASSIKAAL ONLINE
& E-LEARNING

Voor de eerste drie lesdagen heb je de keuze om de lesdagen te volgen in de klas (in Bleiswijk), online (via zoom) of via E-learning op ons platform. De lesstof van de laatste drie lesdagen bevat veel videomateriaal uit de praktijk van 2Moons waarin Petra uitgebreide uitleg geeft over de trainingen. Deze lesstof wordt aangeboden via E-learning op het 2Moons platform. Je kan bij het volgen van de e-learning vragen beantwoorden en opdrachten maken. Al het ingeleverde werk wordt besproken tijdens het afsluitende webinar.

In ons klaslokaal in Bleiswijk zijn 18 plaatsen beschikbaar. Omdat veel studenten graag online willen deelnemen aan de lessen is ons klaslokaal daar speciaal voor ingericht met extra camera's en microfoons. Studenten in de klas zijn goed verstaanbaar en zichtbaar voor online deelnemers en de online deelnemers zijn via een TV scherm goed zicht- en hoorbaar voor alle studenten die in de klas zitten. 2Moons brengt face-to-face leren en online leren samen.

Op het inschrijfformulier kun je aangeven op welke manier jij jouw lesdagen wilt volgen. Deelname in het klaslokaal in Bleiswijk is beperkt tot 2x 18 deelnemers. De binnenkomst van de aanmeldingen bepaalt of je in Bleiswijk aanwezig kan zijn. Is de klas vol, dan kun je uiteraard kiezen tussen online deelname of om de lesdagen te volgen via e-learning.

Ben je enthousiast geworden? Wil je graag deze zes lesdagen gratis volgen? Vul het inschrijfformulier in. Wij sturen jou een persoonlijk aanmeldformulier. Met dat formulier kun jij op het STAP-budget voor de basisopleiding van 2Moons aanvragen.
 

Docent

 
Studielasting Groep 1
3 lesdagen klassikaal of online
3 lesdagen E-learning - thuisstudie
1 webinar - online

Studielasting Groep 2
6 lesdagen E-learning - thuisstudie
2 webinars - online

Prijs basisopleiding
€995,00 of 
GRATIS bij aanvraag én toekenning van het STAP-budget.

Lestijden:

Klassikaal en online: van 12.00 tot 18.00 uur. 
E-learni
ng: thuisstudie (dus in eigen tijd)
Webinar: van 19.30 uur tot 21.30 uur.


Data:
Mei 2023 GROEP 1
31 mei, 7 & 14 juni - klassikaal én online
21, 28 juni en 5 juli. - E-learning
12 juli - online webinar


Mei 2023 GROEP 2
31 mei, 7, 14, 21, 28 juni en 5 juli. - E-learning
20 juni en 13 juli  - online webinars


September 2023 GROEP 1
30 september., 7 & 14 okt.- klassikaal én online
21, 28 okt. en 4 nov. - E-learning
8 nov.- online webinar


September 2023 GROEP 2
31 sept., 7, 14, 21, 28 okt. en 4 nov.- E-learning
18 okt. en 9 nov.  - online webinars


Locatie
2Moons trainingscentrum in Bleiswijk
Online (via Zoom)
E-learning (Thuisstudie)

Na afloop van de opleiding
Certificaat van deelname

 

Petra heeft mij fantastisch geholpen. Zonder haar inzicht had ik nooit geweten wat Astor mij wilde vertellen. Ik ben heel blij dat Petra ons verhaal kan gebruiken voor de opleiding. 


 

YVETTE VAN DEN BOS
GEDRAGSTRAINING

routebeschrijving2Moons.png
bottom of page